5 oktober Sonics ALV

De ALV vindt plaats op 5 oktober om 19:30 @ Bokkeduinen

Beste leden en ouders,

Op donderdag 5 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Sonics plaats. Een moment van terugkijken en plannen maken, van ervaringen en ambities delen, en vooral hét moment waarop JIJ kunt meepraten over de toekomst van onze vereniging.

Zoals ieder jaar zullen we kort terugblikken op de successen en leerpunten van het afgelopen seizoen, zowel sportief als organisatorisch en financieel. Vervolgens zullen we de begroting en ambities voor het komende jaar toelichten.

Via de link onderaan deze mail kun je alle stukken downloaden. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere:

De toelichtingen op de jaarafrekening en de begroting voor 2017-2018. Hierin wordt uitgelegd hoe de bedragen voor de contributies, teambijdragen, wedstrijdlicenties etc. zijn opgebouwd. Gemiddeld zal je als Sonics-lid over het gehele jaar +/- €10 meer betalen, door licht gestegen kosten en iets hogere inschrijfgelden van de NeFUB. Meer details zoals gezegd in de toelichting van de penningmeester.

We zullen ook kort terugkijken op het eerste jaar met het nieuwe kledingbeleid voor de jeugd. Voortschrijdend inzicht leert dat het handiger is om álle kleding in de teamtassen op te nemen, dus inclusief de sokken die bij het wedstrijdtenue horen. De jaarlijkse bijdrage zal daarom worden gecorrigeerd van €17,50 naar €20, zodat we ook de sokken meenemen en afschrijven over 3 seizoenen.

Tot slot zijn wij op zoek naar twee nieuwe bestuursleden! Onze secretaris Remko Stoelinga zal afscheid nemen van het bestuur, wat betekent dat er een vacature ontstaat. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur zouden wij het toejuichen als we wederom een ouder van een jeugdlid kunnen verwelkomen, plus een vertegenwoordiger van Heren 1 of Dames 1. Wil jij meedenken over de toekomst van de Sonics en helpen onze ambities waar te maken? Dan nodigen we je graag uit om ons bestuur te versterken!

Klik hier om de stukken te downloaden als PDF:
Agenda
Notulen vorige ALV
Jaarafrekening 2016-2017
Begroting 2017-2018

We zien je graag volgende week op de ALV!

Groeten,

Bestuur Sonics Floorball:
Joost Schram (voorzitter)
Remko Stoelinga (secretaris)
Remko Nolten (penningmeester)
Niels van der Haven

Share

You may also like...