Contributie 21-22

Beste leden,

Begin volgende week wordt via een automatische incasso de jaarlijkse contributie geïnd.
De onderstaande contributiebedragen (grijs gearceerde regel) zijn voor dit seizoen tijdens de ALV van maandag 7 februari 2022 vastgesteld:

* Een gastlid speelt alleen wedstrijden voor Sonics en doet niet mee met trainingen.

** In het seizoen 2020-2021 is er een korting van € 4.000, – verrekend in de contributie (door Corona hadden we minder lasten). Vergelijk de nieuwe contributiebedragen daarom svp niet met dit seizoen. Een goede vergelijking maak je met de contributiebedragen uit het seizoen 2019-2020.

We zijn als vereniging meerdere jaren in staat geweest om het contributiebedrag stabiel te houden. Dit jaar lukt dat niet meer en hebben we de contributie moeten verhogen. Dit komt enerzijds door een verhoging van de kosten van de NeFUB, die we altijd 1:1 verrekenen in onze contributie. Daarnaast hebben we te maken met een daling van onze ledenaantallen (van 95 naar 89), waardoor we kosten zoals zaalhuur met minder schouders moeten dragen. Dus als je geïnteresseerden kent in je omgeving…

We vertrouwen erop hiermee een duidelijke uitleg gegeven te hebben. Als er toch vragen en/of onduidelijkheden zijn, stuur dan svp een mail aan penningmeester@sonics.nl.

We wensen je veel floorball plezier.

Met vriendelijke groet,

Het Sonics bestuur

Share

You may also like...