Huishoudelijk reglement Regels binnen de Sonics

Introductie

Het Huishoudelijk Reglement van een vereniging is de plaats waarin we afspraken en regels vastleggen over hoe we de vereniging willen organiseren en hoe we met elkaar om willen gaan. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van het huisregelement zijn de gedragsafspraken die we hier extra onder de aandacht willen brengen. Deze afspraken zijn bedoeld om het iedereen zo veel mogelijk naar de zin te maken en als referentie waarop men elkaar (waar nodig) kan aanspreken.

Het gehele Huishoudelijk Reglement is te downloaden via deze link: Huishoudelijk Reglement Sonics (PDF)

Naast de gedragsafspraken volgt Sonics ook de richtlijnen voor veilig sporten zoals opgezet door het NOC*NSF. De gedragscodes gaan dieper in op de inhoud en (extreme) situaties. Hoe iedereen daar respectievelijk naar zijn rol in dient te handelen. Dit is allemaal afkomstig van centrumveiligesport.nl

 • Is er iets of zie je iets dan kan je altijd contact op nemen met het bestuur of de vertrouwens contactpersonen.

  Gedragsafspraken

  Als sporter:

  • kom ik gemaakte afspraken na;
  • toon ik respect voor de scheidsrechter/jurylid indien van toepassing in woord en gebaar en accepteer ik diens beslissingen ;
  • speel ik volgens de bekende en afgesproken spelregels;
  • gedraag ik me sportief in en buiten het sportveld;
  • geniet ik van een overwinning zonder de tegenstander te kleineren;
  • feliciteer ik de tegenstander als zij hebben gewonnen;
  • scheld ik niet op (mede) sporter(s) en discrimineer ik geen andere sporter(s), leden/publiek;
  • laat ik de kleedkamer na gebruik netjes achter;
  • heb ik respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af;
  • toon ik respect voor trainers, begeleiders, bestuur en andere vrijwilligers;
  • spreek ik andere sporter(s)/leden, die zich niet aan de regels houden correct aan;

  Als trainer/begeleider/coach:

  • ben ik het voorbeeld voor sporter(s), ouders en toeschouwers;
  • zorg ik voor het maken van afspraken over gewenst gedrag met sporter(s) en ouders;
  • bespreek ik met de aanvoerder hoe hij ongewenst gedrag op en rond het sportveld/-zaal kan voorkomen;
  • leer ik sporter(s) vaardigheden aan door op een positieve manier sporter(s) te waarderen en te belonen;
  • spreek ik sporter(s) aan op ongewenst gedrag en bestraf zo nodig op een passende wijze;
  • zorg ik voor een goede, prettige ontvangt van gasten/bezoekers/scheidsrechter
  • spreek ik ouders en supporters aan op ongewenst gedrag of uitspraken;
  • rapporteer ik ongeregeldheden aan het bestuur;
  • ben ik verantwoordelijk voor het goed omgaan met kleding, materiaal en ruimten.

  Als ouders/verzorger:

  • ben ik een voorbeeld in woord en gedrag; bespreek ik de gedragsregels met mijn kind;
  • moedig ik mijn kind en anderen positief aan; ik ben hun grootste supporter;
  • respecteer ik beslissingen van de scheidsrechter
  • bemoei ik me tijdens de sportprestatie en trainingen niet in woord en gebaar met het coachen;
  • respecteer ik één ieder die bij de sportprestatie is betrokken;
  • draag ik de sportvereniging positief uit en spreek ik anderen zo nodig aan op negatief gedrag;
  • ben ik bereid mee te helpen met wassen van kleding, vervoer of ander vrijwilligerswerk binnen de vereniging.

  Als toeschouwer:

  • moedig ik sporter(s) op een positieve manier aan;
  • respecteer ik de beslissingen van de (assistent) scheidsrechter;
  • ben ik een visitekaartje van de sportvereniging en gedraag ik me op mijn best.