10 oktober ALV

Beste leden en ouders,

Volgende week, op donderdag 10 oktober, vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Sonics plaats. Hier worden belangrijke beslissingen genomen over bijvoorbeeld wie onze club besturen, hoe hoog de contributie is, en hoe we zorgen voor de aanwas van nieuwe leden. Wij verwachten van jou, als Sonics-lid, dat je op de ALV aanwezig bent zodat je kunt meepraten over deze beslissingen.

Zoals ieder jaar zullen we kort terugblikken op de successen en leerpunten van het afgelopen seizoen, zowel sportief als organisatorisch en financieel. Vervolgens zullen de nieuwe bestuursleden worden geïnstalleerd en kijken we vooruit naar het seizoen 2019-2020. Op dit moment hebben zes mensen zich kandidaat gesteld, zij stellen zich kort voor in bijlage 5.

Wanneer? 10 oktober
Inloop: 19:30
Aanvang: 20:00
Waar? Fit Academie Bokkeduinen

Bijlagen:
Klik op de onderstaande links om de stukken te downloaden als PDF:
1. Agenda 
2. Notulen vorige ALV
3. Jaarafrekening 2018-2019 en Begroting 2019-2020
4. Toelichting begroting 2019-2020
5. Introductie kandidaat bestuursleden
6. Balans per 31 augustus 2019
7. Verslag kascommissie

We zien je graag volgende week op de ALV! 

Groeten, 
Bestuur Sonics Floorball: 
Joost Schram
Niels van der Haven
Eleonoor van Gool

Share

You may also like...