Dringend nieuwe bestuursleden gezocht!

Na onze oproep van medio februari is er helaas nog geen interesse getoond voor een rol als bestuurslid van Sonics Floorball. Daarom willen we nogmaals vragen om jullie hulp. Alleen samen kunnen we voorkomen dat de club in serieuze problemen komt.

Het bestuur is een leuke manier om meer verbonden te raken met je club. Zolang je maar de hulp hebt van een paar anderen, is het bovendien niet veel werk. Het gaat om een paar uur per maand die je besteedt om iets terug te doen voor je club of die van je kind. Ben je bereid die tijd vrij te maken, dan kan jij of je kind volgend seizoen gewoon verder sporten. Zo simpel is de huidige situatie.

Daarom nogmaals: bedenk alsjeblieft wat JIJ kunt terugdoen voor je club. Kijk nog eens goed naar onderstaande vacatures en geef het aan als je de vereniging zou kunnen helpen als secretaris, voorzitter, penningmeester óf algemeen bestuurslid.

Op de volgende ALV (sept/okt) moet hoe dan ook een nieuw bestuur worden geïnstalleerd. Als geen enkel lid of ouder bereid is deze rol te vervullen, zijn we genoodzaakt een externe bestuurder en penningmeester in te huren. Daar zijn waarschijnlijk kosten aan verbonden, die de club alleen kan betalen door de contributie te verhogen. We kunnen het ons niet veroorloven om af te wachten of er op de ALV mensen opstaan, niet in de laatste plaats omdat de ALV de afgelopen jaren door niet meer dan 10 mensen werd bezocht. Daarom stellen we een deadline van 31 mei (de datum van het eindejaarstoernooi) voor aanmeldingen vanuit de vereniging. Als op die dag niemand interesse heeft getoond voor het dagelijks bestuur van de club, hebben we gelegenheid een noodplan voor te bereiden om voor te leggen aan de ALV.

We hopen dat we op tijd ouders of leden kunnen vinden die een klein stukje van onze verantwoordelijkheid willen dragen. Twijfel je of wil je eerst meer weten? Vraag het ons! We zijn bereikbaar via:
– Joost: voorzitter@sonics.nl
– Niels: niels@sonics.nl
– Eleonoor: eleonoor@sonics.nl

Bij voorbaat dank voor je reactie!

VACATURE 1: VOORZITTER
Als voorzitter ben je het gezicht van de vereniging. Je vertegenwoordigt Sonics bij onze “externe” contacten zoals NeFUB en SRO, je leidt de bestuursvergaderingen en coördineert en helpt je collega-bestuursleden en andere vrijwilligers om de taken en het beleid dat je samen ingezet hebt, uit te voeren.Voor deze functie is het belangrijk dat je representatief en communicatief vaardig bent
Je tijdsinvestering is ongeveer 2 uur per week en 1x p/mnd 2 uur bestuursvergadering

VACATURE 2: PENNINGMEESTER
Als penningmeester van Sonics verzorg je de financiële kant van de club. Je betaalt de rekeningen, zorgt dat het goed in de boekhouding staat, onderhoudt goed contact met de ledenadministratie, int de contributie en zorgt dat aan de hand van de begroting het budget van Sonics netjes besteedt wordt aan waar het voor bedoeld is. Voor deze functie is het belangrijk dat je nauwkeuring bent.
Je tijdsinvestering is ongeveer 1 uur per week en 1x p/mnd 2 uur bestuursvergadering

VACATURE 3: SECRETARIS
Als secretaris beantwoord je de algemene Sonics-email, houd je binnenkomende post bij en coördineer je de communicatie intern de vereniging of doe je deze eventueel zelf. Daarnaast heb je via een planning zicht op welke activiteiten wanneer in het jaar moeten gebeuren en geef je dit tijdig bij iedereen aan.Voor deze functie is het belangrijk dat je nauwkeurig en communicatief vaardig bent
Je tijdsinvestering is ongeveer 2 uur per week en 1x p/mnd 2 uur bestuursvergadering

VACATURE 4: ALGEMEEN BESTUURSLID
De drie bovenstaande functies betreffen de minimale bezetting van een verenigingsbestuur, maar er is meer te doen binnen de Sonics. Als algemeen bestuurslid beslis je mee over alles dat er binnen de club gebeurt en ben je het aanspreekpunt voor een onderwerp dat in overleg wordt bepaald. Denk aan ledenwerving, evenementen of technische zaken.
Je tijdsinvestering is ongeveer 1 uur per week en 1x p/mnd 2 uur bestuursvergadering

Share

You may also like...